Home Inloggen Evenementen Forum Documentatie
Aanmelden / Inloggen
Blogs
Ventilatie is essentieel voor veilig terugkeren naar kantoor

Om veilig terug te keren naar kantoor is het raadzaam om in gebouwen naast het borgen van social distancing en de hygiëne, ook naar de klimaatregeling te kijken. Vooral ventilatie is belangrijk. Meer weten over welke specifieke maatregelen u kunt nemen om een veilige werkomgeving te creëren?

Uw gebouw 24/7 bewaken door uw gebouwgebonden installaties op afstand te (laten) monitoren.

Uw gebouw 24/7 bewaken door uw gebouwgebonden installaties op afstand te (laten) monitoren. Dit zorgt voor meer veiligheid en een verhoging van uw business continuïteit. Door de huidige pandemie, waarin we worden beperkt in beschikbaarheid van personeel en toegang tot gebouwen, is het van belang dat de beveiliging en brandveiligheid van uw gebouw zijn geborgd. Geïnteresseerd in wat Siemens u hierin kan bieden? Lees dan verder:

Ons streven naar meer energie-efficiëntie

Klimaatverandering, verstedelijking en stijgende energiekosten zijn belangrijke factoren die pleiten voor een efficiënter energiegebruik. Als we ons realiseren dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40% van het totale energieverbruik, dan ligt daar een groot besparingspotentieel.

ETS5 Link with function - a hidden gem

You can probably recognise all the time you spent thinking of a way to pick group addresses and map them to objects. For instance the first digit in the group address for zone, the second for room, etc. But after a while the whole project still looks like spaghetti.

Desigo CC – Better. Of course.

https://new.siemens.com/global/en/products/buildings/automation/desigo/building-management/desigo-cc.html?utm_campaign=PostBeyond&utm_source=LinkedIn&utm_medium=%23314359&utm_term=%5BBuilding+Management%2C+Desigo+CC%5D+Want+to+benefit+from+digitalization+by+seamlessly+connecting+any+devices+to+your+Building+Management%3F+%28Website%29+-+MK

Digitalisering en corona

Door de wereldwijde coronacrisis is er een versnelling te zien in de digitalisering bij organisaties, want bijna alle medewerkers van bedrijven en organisaties werken momenteel thuis. Waar het management eerder vaak nog terughoudend was ten aanzien van digitalisering, is dit standpunt in de huidige tijd onhoudbaar geworden.

1    2    3    4