Home Inloggen Evenementen Forum Documentatie
Aanmelden / Inloggen
Nieuwsberichten
Sensoring en bezetting, welke consequenties voor de zorg?

Tijdens de eerste dag van de conferentie Bits, Bricks & behaviour staan zorggebouwen centraal, Op maandag 9 november presenteren dr.ir.drs. Johan van der Zwart, Merlijn Smits, MSc, en Prof. dr. Harry van Goor, een drietal use cases over teogepaste technologiën in de zorg. Aansluitend gaan de drie zorgprofessionals met elkaar in dialoog over de consequenties en meerwaarde voor de zorg en de patient.

“Smart main contracting middels blokchain”

In de financiële sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van smart contracts. Ook in de bouwsector zijn de ogen inmiddels geopend. Alle processtappen worden als het ware geautomatiseerd. Slimme contracten kunnen tot wel 100% ontzorgen in de proceskosten. Een ander groot voordeel is dat er geen onafhankelijke, derde partij nodig is.

Nieuwe fase digitaliseringsaanpak bouwsector

Met meer dan twintig praktische ‘versnellingsprojecten’ en een concrete aanpak voor de realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de DigiDealGO. Die staat voor de gezamenlijke digitaliseringsambities van de bouwsector. In oktober start een nieuwe fase van deze digitaliseringsaanpak: DigiDealGO wordt digiGO. In de komende periode draait het om de realisatie van het DSGO en de doorontwikkeling en adoptie van versnellingsprojecten. Alle organisaties in de bouwsector worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de digiGO.

Safe return to work

Te midden van de tweede coronagolf werken leden van de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering aan slimme "terug-naar-kantoor" oplossingen. Het werken vanuit kantoor brengt de nodige gezondheidsrisico's met zich mee. Om deze reden werken wereldwijd veel werknemers vanuit huis. Door het inzetten van slimme technologieën, sensoring en data-analyse kan de terugkeer naar de 'oude' werkplekken versoepeld worden.

Een snellere impact van digitale transitie in gebouwen en steden

Digitalisering is een veelvuldig terugkerend thema in het programma van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Zeker in deze tijd waar reeds bestaande technieken en oplossingen van extra waarde zijn. Deze technieken bieden meerwaarde bij hedendaagse uitdagingen zoals het houden van anderhalve meter afstand in gebouwen, een goede luchtverversing, en de bezetting en benutting van een gebouw.

Data als brandstof voor een Smart Building

Om succesvol gebruik te kunnen maken van innovatieve technologieën en data als brandstof voor een Smart Building in te zetten, is een nieuwe manier van denken vereist. Veel organisaties zitten vast in applicatie geconcentreerd werken en denken. Ze stapelen systeem op systeem en bouwen zo aan een complexe infrastructuur om o.a. gebouwen, maar ook de ICT-infrastructuur, te beheren. Deze opstapeling uit zich in een afnemende flexibiliteit en toenemende kostenstructuur. De werkelijke waarde zit hem alleen niet in de systemen en applicaties (lees: applicatie geconcentreerd denken), maar in de data!

KNX draagt steentje bij tijdens Week van de Gebouwautomatisering

Op maandag 9 november start de Week van de Gebouwautomatisering. Van maandag 9 november tot en met vrijdag 13 november organiseert de Brancheorganisatie Gebouwautomatisering haar jaarlijkse conferentie Bits, Bricks & Behaviour als een interactief, online event. KNX levert ook een bijdrage aan het programma met onder andere een forumdiscussie over automatisering in de zorg, een interactief interview over cyber security en een paneldiscussie over het belang van gebouwautomatisering bij het voldoen aan BENG.

Utilizing data @ Schiphol

De conferentie Bits, Bricks & Behaviour geeft de bezoeker inzicht in- en antwoorden op specifieke vragen bij hedendaagse uitdagingen omtrent digitalisering, duurzaamheid, cyber security, circulariteit en de energietransitie. In het programma komen thema’s als machine learning, artificiële intelligentie, BIM, welzijn, 5G in de gebouwde omgeving, digital twins, blokchain, data en data-analyse aan de orde. Tevens worden gerealiseerde business cases zoals technologie en zorg in paneldiscussies besproken.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53