Digitalisering en corona

4 likes Reageer als eerste! 15-04-2020
Door de wereldwijde coronacrisis is er een versnelling te zien in de digitalisering bij organisaties, want bijna alle medewerkers van bedrijven en organisaties werken momenteel thuis. Waar het management eerder vaak nog terughoudend was ten aanzien van digitalisering, is dit standpunt in de huidige tijd onhoudbaar geworden.

Door het thuiswerken leren we omgaan met werken in een flexibel kantoor en ervaren we werken vanuit het bereiken van een doelstelling in plaats van acht uur op kantoor aanwezig zijn. Ook staan zelfsturing en zelfondernemerschap van alle mensen in een organisatie centraal bij het managen van medewerkers. De coronacrisis zorgt er voor dat mensen anders gaan denken en handelen ten opzichte van de digitale mogelijkheden die er al vele jaren zijn.

In diverse sectoren worden innovatieve digitale oplossingen ontwikkeld. Zo is in het UMC Utrecht de zorg overgestapt van een fysieke planning op whiteboards naar een centrale app waar de actuele bezetting van bedden gemonitord en inzichtelijk wordt gemaakt. Ook de veelbesproken corona-app kan als een versnelde digitalisering aangemerkt worden. De app is een soort beslishulp. Via de app voer je klachten in en krijg je adviezen, bijvoorbeeld of je de huisarts moet bellen.

Er wordt op grote schaal gekeken en geëxperimenteerd op scholen om onderwijs op afstand te ontwikkelen. Onderwijsinstellingen roepen al jaren dat het onderwijs verandert onder invloed van de digitale mogelijkheden. Er zijn instellingen die al goed op weg zijn in het digitaal aanbieden van educatie, echter vooral in het primair onderwijs is een inhaalslag te maken en zijn er veel uitdagingen.

De wereld staat aan de vooravond van een soort van reset: door de coronacrisis verschuiven prioriteiten en worden belangen anders afgewogen. Zo neemt de criminaliteit in de online wereld toe, terwijl er op andere vlakken een afname van criminaliteit is te zien. Het op orde hebben van cyber security binnen organisaties is van nog groter belang geworden. Dat cyber security in de gebouwde omgeving van groot belang is heeft de brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering in 2019 nogmaals ruimschoots onder de aandacht gebracht. Tijdens de conferentie Bits, Bricks & Behaviourvan 2019 was de helft van de lezingen in de track Bits gewijd aan het verhogen van cyber security, het geven van tips en tricks en organisaties richting geven in waar je je in de toekomst op voor moeten bereiden.

De cyber security meetings, die in samenwerking met Techniek Nederland en KNXzijn georganiseerd, gaven reeds de nut en noodzaak van een professionele beveiliging aan. Momenteel zijn er tussen de drie organisaties gesprekken gaande over een vervolg van deze bijeenkomsten in 2020. Ook in het vervolg van deze bijeenkomsten kunnen we niet zonder digitalisering. De ontwikkeling van een tool die de veiligheid van systemen in de gebouwde omgeving kan testen, wordt op dit moment onderzocht.

Ook in de gebouwde omgeving zal de coronacrisis zorgen voor een verdere digitale revolutie die op dit moment nog niet is te overzien. De Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering heeft samenwerken en kennisdelen op verschillende thema’s als speerpunt. Samenwerken en het delen van kennis is in deze onzekere tijd nog belangrijker geworden en zal bijdragen aan het opnieuw opbouwen van de economie.