Moderniseer uw gebouwbeheersysteem

1 like Reageer als eerste! 08-10-2020
Omdat een gebouw aan steeds meer criteria moet voldoen neemt het aantal geïnstalleerde technische systemen toe. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten en een groeiende behoefte aan resources. Bij het aanpassen van uw systemen aan nieuwe ambities, veranderende bedrijfsprocessen, regelgeving of risico’s kunt u tegen beperkingen aanlopen.

Toenemende complexiteit

De multidisciplinaire oplossingen van Siemens zorgen voor een optimale netwerkintegratie van de systemen in uw gebouw, dit verhoogt de flexibiliteit en efficiëntie en vergroot de veiligheid en zekerheid. Uw gebouw wordt een hoogwaardig object met een maximaal rendement op uw investering. Met up-to-date systemen profiteert u volledig van de voordelen van geïntegreerde systeemoplossingen.

Ontdek hoe modernisering meer is dan een één-op-één vervanging.

De weg naar een multidisciplinair gebouwbeheersysteem begint bij onze moderniseringsoplossingen voor gebouwautomatisering. Uw systemen worden stapsgewijs aangepast aan de laatste technologische standaard. Moderne technologieën creëren nieuwe mogelijkheden, verhogen uw bedrijfscontinuïteit en zorgen voor een veilige en gezonde leef- en werkomgeving.

Waarom moderniseren?

Als u modernisering pas overweegt als een systeem niet meer werkt, bent u meestal al te laat. Systeemmoder­nisering is vaak de beste optie op de volgende ‘natuurlijke’ momenten: bij invoering van nieuwe bedrijfsprocessen en bij een verlaagde systeembeschikbaarheid met een verhoogd risico op uitval. Of wanneer u snel wilt profiteren van de voordelen van een modern systeem. Denk hierbij aan een verhoogde bedrijfscontinuïteit en een gebouw dat flexibel inspeelt op veranderende omstandigheden. Maar ook aan energiebesparing en beheer- en gebruiksgemak.

Met intelligent aangestuurde systemen krijgt u diepgaand inzicht in de werking van uw installaties en kunt u het klimaat en de omgeving personaliseren. Het resultaat? Een optimale werking van uw gebouw, lagere total costs of ownership, energiebesparing en een gezond klimaat. Dit alles zorgt voor tevreden gebruikers, wat een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim.

Modernisering en netwerkintegratie vereenvoudigen uw systeemlandschap en vergroten de veiligheid en zekerheid. U krijgt inzicht in het gebruik van ruimtes en werkplekken, de mogelijkheid tot koppeling met de Building Twin, BIM etc. De opmaat naar een Smart Building!

Een boost met de juiste serviceovereenkomst

De juiste serviceovereenkomst borgt niet alleen systeemonderhoud, maar stemt uw systeemlandschap continu af op de veranderende omgeving en maakt modernisering op afstand mogelijk. Dit leidt tot een optimale bedrijfsvoering en lagere ‘total cost of ownership’.

Ons uitgebreide Performance Services portfolio biedt het niveau dat past bij uw behoeften. Met behulp van rapportages en specifieke analyses helpen wij uw operationele (energie)prestaties te verbeteren en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Onze life cycle services borgen de waarde van uw investering gedurende de gehele levenscyclus van uw installaties.

We bieden zowel corrigerend als preventief onderhoud en zorgen ervoor dat uw systemen steeds voldoen aan de technische en normatieve eisen. Dit borgt een optimale werking en kwaliteit. Technische upgrades en innovaties worden geïntro­duceerd via moderniseringsconcepten.

Met de keuze voor onze 24/7 ‘managed’ services kunt u (een deel van) uw activiteiten, taken, processen, bedrijfsmiddelen en verantwoordelijkheden door ons laten beheren. Met als doel de efficiency te verhogen en daarmee uw kosten te verlagen, meer toegevoegde waarde te creëren en uw concurrentiepositie te versterken.

Toekomstgericht

Na de modernisatie beschikt u over een innovatief platform dat meegroeit met de omvang en structuur van uw gebouw. Uw systeem kan weer jaren mee. Door de slimme rapporten en analysemogelijkheden kunt u de prestaties van uw systeem continu verder verbeteren. Uw systeem kan worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en u kunt weer rekenen op een hoge systeembeschikbaarheid en lage exploitatiekosten. Vanzelfsprekend voldoet uw systeem aan de hedendaagse IT-normen.

De beste manier om te moderniseren?

Een moderniseringstraject moet tot in detail worden gepland. Technologie en ICT integratie wordt steeds complexer en Siemens ondersteunt u daarin en kan daarin, indien gewenst de totale projectverantwoordelijkheid voor u overnemen. Eerst analyseren we uw bestaande systeem, evalueren we de relevante

functies en stellen we het groeipotentieel vast. Vervolgens plannen we samen met u nieuwe functies, toepassingen en diensten afgestemd op uw eisen. Na het opstellen van een realistisch tijdschema en een budgetplanning wordt de modernisering uitgevoerd. U kunt desgewenst kiezen voor een gefaseerde systeemmodernisering waarin rekening wordt gehouden met uw gewenste eindsituatie.