Opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -Beheer

6 likes Reageer als eerste! Ik ga!
Gebouwautomatisering speelt een essentiële rol in elk zakelijk gebouw. De aandacht voor gebouwautomatisering in het bouwproces is helaas minimaal, terwijl de invloed op de levensduurkosten (TCO) zeer hoog is. In het belang van gebouweigenaren en duurzaamheidsdoelstellingen moet gebouwautomatisering daarom uitgroeien tot volwaardige discipline. Daarom hebben de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL het initiatief genomen een cursus te ontwikkelen voor een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer op HBO+-niveau.

De Systeemarchitect

Een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer geeft professioneel invulling aan gebouwautomatiserings-vraagstukken in elke levensfase van een gebouw en in elk type organisatie:

  1. Bij adviserende instanties of projectorganisaties in de concept- of ontwerpfase;
  2. Bij projectorganisaties in de realisatiefase en oplevering;
  3. Bij projectorganisaties en ESCO’s tijdens de exploitatiefase.

Leerdoel/resultaat

Na afloop van deze cursus ben je in staat:

  1. een integraal functioneel pakket van eisen op te stellen voor gebouwautomatisering;
  2. samen met de opdrachtgever/gebruiker een advies te formuleren op het gebied van integrale en optimale gebouwautomatisering;
  3. een systematische aanpak te definiëren voor ontwerp- en uitvoeringstrajecten bij gebouwautomatisering (Systems Engineering, viewmodels);
  4. als procesbegeleider op te treden tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces (commissioning);
  5. eindverantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de systemen.


Cursusopbouw

De cursus van 15 lesdagen, bestaat uit 3 hoofdthema’s: Gebouwbeheer, Methodieken & Skills en Installatietechnieken.

Meer informatie lees je op de website van TVVL: https://www.tvvl.nl/cursussen/saStart 4 oktober 2019 om 00:00
Eind 1 juni 2020 om 00:00
Organisatie TVVL
Adresgegevens Korenmolenlaan 4
3447GG Woerden
Routebeschrijving »


Aanmelden (externe website)