Vastgoed slim, veilig en gezond, dat is de toekomstbestendige ondergrond.

2 likes Reageer als eerste! Ik ga!
Wie gaan er:   author

De gezamenlijke bijeenkomst van NEVAP, FME en FHI Gebouwautomatisering “Vastgoed slim, veilig en gezond, dat is de toekomstbestendige ondergrond” van 1 april a.s. is door de Corona crisis verplaatst naar 2 september 2020.

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, dragen wij zoveel mogelijk bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Alle evenementen worden daarom in deze periode door ons verzet om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

We hebben wel meteen een nieuwe datum voor de bijeenkomst vastgesteld: woensdag 2 september.

Heeft u zich al aangemeld dan zetten wij uw deelname zetten automatisch om naar de nieuwe datum. U hoeft zich dus niet opnieuw te registreren. Kunt u op 2 september niet aanwezig zijn? Dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar larissa.borsboom@fme.nl of door contact op te nemen met uw contactpersoon bij één van de organiserende organisaties.

Nog even alle informatie op een rij:

• Nieuwe datum: woensdag 2 september 2020

• Tijd: 13.30 uur - inloop, 14.00 - Start programma, 17.30 uur afsluiting met aansluitend een borrel

• Locatie: FME 10e verdieping, Zilverstraat 69, Zoetermeer

• Aanmelden: degenen die zich hadden aangemeld voor 1 april worden automatisch aangemeld als deelnemer voor 2 september. Bent u verhinderd, dan kunt u zich afmelden via de mail.

We ontmoeten u graag op 2 september! NEVAP, FME en FHI Gebouw Automatisering nodigen je hierbij uit voor de eindgebruikersbijeenkomst "Vastgoed slim, veilig en gezond, dat is de toekomstbestendige ondergrond"

FME, NEVAP en FHI Gebouw Automatisering bundelen hun krachten tijdens dit bijzondere event. We laten cases van innovatieve technologie zien die nu al toepasbaar zijn en benefits leveren voor eigenaar en huurder. We geven zicht op aankomende innovaties, waarvan we binnen afzienbare tijd successen verwachten. Daarom presenteren we gezamenlijk 10 huidige trends die de toekomst zullen vormgeven.Case 1: Slimme gebouwen wil je slim beheren (NEVAP)

Case 1: Slimme gebouwen wil je slim beheren (NEVAP)

Bij De Alliantie zijn wij altijd bezig om de veiligheid, duurzaamheid en gezondheid van onze woningen te verbeteren. Maken wij graag gebruik van nieuwe technieken om inspecties uit te voeren, waarmee wij u als huurders zo weinig mogelijk belasten. Daarom is de Alliantie samen met een aantal andere corporaties en OCTO in de pilot “Woco van de Toekomst” gestapt. Hierin wordt onderzocht hoe er op slimme/moderne manier het vastgoedbezit in kaart gebracht kan worden volgens de NEN2767. Nu start een opzichter/inspecteur het werk met het buiten opnemen van de technische staat, straks raadpleegt deze eerst de computer om te zien waar de noodzaak voor inspectie en onderhoud hoog is. Dirk Huibers, OCTO en Jasper ’t Hart, de Alliantie, zullen 1 april hun opgedaan ervaring delen over de Woco van de Toekomst.


Case 2: Veilige gebouwen geven privacy (FHI Gebouw Automatisering)


Gebouwen raken meer en meer connected, maar daarmee ook meer en meer kwetsbaar. Kwam in het verleden een hacker door de voordeur, tegenwoordig komt hij via allerlei mogelijke manieren binnen. Een veilig gebouw vraagt aandacht, discipline en regie. Cyberveiligheid wordt niet alleen geboden door een enkele “secure” oplossing, maar is complexer. Zie de kansen van een connected omgeving, maar realiseer dat deze omgeving aandacht vraagt vanuit een cyberveiligheid perspectief. Niet alleen technisch, maar ook operationeel. Hoe? We nemen je mee in enkele praktijkvoorbeelden en een gestructureerde aanpak.

Spreker: Mark Peggen Cisco/Connect-D Digital Building Solutions


Case 3: Gebouwen leveren en bufferen energie (FME)


Gebouwen in de nabije toekomst wekken energie op, kunnen deze energie opslaan en werken samen met haar omgeving. Vincent Ruijter (Directeur iWell) laat zien hoe opslagsystemen ervoor zorgen dat optimaal gebruikt wordt gemaakt van energie. Stefan Olsthoorn (Platformmanager Energy Storage NL) neemt ons mee in bredere ontwikkelingen rondom opslagsystemen in gebouwen en het energiesysteem.


Waarom wil je hierbij zijn?


Ga in gesprek en laat je inspireren op belangrijke thema’s als sensoring, cyberveiligheid, privacy en de energietransitie

Kom in aanraking met tal van cases over nieuwe technologische oplossingen voor de bouw en vastgoedmarkt

Beweeg je in een interessant netwerk van onder andere vastgoedpartijen en technologieleveranciers


Programma


13.30 uur - Ontvangst

14.00 uur - Welkom

14.10 uur - Building the future together

14.30 uur - Case 1: Slimme gebouwen wil je slim beheren (NEVAP)

15.15 uur - Case 2: Veilige gebouwen geven privacy

16.00 uur - Pauze

16.15 uur - Probleemstelling privacy en veiligheid: Wat speelt er bij jouw organisatie? (FHI Gebouw Automatisering)

16.45 uur - Case 3: Gezonde gebouwen leveren energie (FME)

17.30 uur - De Gezonde Kaart van NL

18.00 uur - Netwerkborrel


Dit event is een samenwerking tussen FME, FHI Gebouw Automatisering en NEVAP en ook toegankelijk voor leden van Federatie Elektrotechniek (FEDET) en Energy Storage NL.Start 2 september 2020 om 13:30
Eind 2 september 2020 om 19:00
Organisatie FHI Gebouw Automatisering, FME Gebouwde Omgeving & NEVAP
Adresgegevens Hoofdkantoor FME Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
Routebeschrijving »


Aanmelden (externe website)