Advies tijdelijke commissie Digitale Toekomst: "Installeer een vaste commissie voor Digitale Zaken"

1 like Reageer als eerste! 05-06-2020
De tijdelijke commissie Digitale Toekomst heeft op 28 mei het rapport 'update vereist' gepresenteerd. Het rapport heeft als doel om meer parlementaire grip te krijgen op het thema digitalisering.

De onderzoekscommissie Digitale Toekomst beschrijft in het rapport de volgende aanbevelingen:


    Installeer een vaste commissie voor Digitale Zaken

    Stel een kennisagenda Digitalisering op om kennis in de Tweede Kamer te vergroten

    Bied inhoudelijke ondersteuning aan overige Kamercommissies over digitalisering vraagstukken

    Draag zorg voor een sluitend wettelijk kader en toezicht

    Extra aandacht voor wetgeving uit de Europese Unie


De invloed van digitalisering is in de samenleving en ook in de branche gebouwautomatisering de afgelopen jaren sterk toegenomen.  Het thema raakt iedereen en de vragen rondom veiligheid en autonomie nemen toe. In de Tweede Kamer ontstond de vraag of er voldoende kennis en aandacht is om de volle breedte van de ontwikkelingen te overzien en daar richting aan te geven.


Het thema digitalisering had nog geen eigen commissie, alle reeds bestaande commissies doen digitalisering 'er bij', zonder specifieke kennis of gespecificeerde ondersteuning.  De conclusies en aanbevelingen van de tijdelijke commissie moet zorgen voor meer kennis in de Tweede Kamer en meer grip op het thema.


Het volledige rapport is te downloadenop de website van de Tweede Kamer.