Bits, Bricks & Behaviour, presentatie track Behaviour: De reis naar een moderne digitale werkomgeving die past bij het werk van vandaag

1 like Reageer als eerste! 23-10-2019
Ieder jaar organiseert de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aan te kaarten en om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen. Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies en facility managers worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland. Het technisch verbeteren van gebouwen is een uitermate actuele kans voor gebouweigenaren, facility managers en gebruikers. De conferentie Bits, Bricks & Behaviour kan bogen op een jaarlijks stijgende interesse en toenemend bezoekersaantal. De conferentie vindt tegelijk plaats met het evenement Smart Homes & Intelligent Buildings. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

Wanneer we het werken van vandaag als uitgangspunt nemen; werken we thuis vaak beter, effectiever en sneller dan op kantoor in onze eigen digitale werkomgeving. Hoe kan een organisatie er voor zorgen dat de schaarse en getalenteerde mensen goed en met plezier kunnen samenwerken, de juiste tools hebben en op de hoogte zijn waar de organisatie mee bezig is om een zinvolle meerwaarde te creëren.


Er zijn veel vergelijkbare wensen en projecten welke beogen dat een organisatie 100% digitaal wil werken, snel en responsief is naar klanten, digitaal goed kan samenwerken in het netwerk en wendbaar is bij nieuwe initiatieven met in- en uitstroom van specialisten. Bij de realisatie van de digitalisering zien we juist bewegingen die hier niet toe bijdragen. Symptomen zijn IT-afdelingen in een eigen wereld van belangen en voorkeuren en de huidige dominantie van security denken met het leven achter de firewall en met de AVG in de hand.


Het resultaat bij de innovatiekracht van digitalisering verdwijnt daarmee naar de achtergrond. Symptomen als digitale werkfrustratie bij gebruikers, onbegrepen hardwerkende ICT-ers en een digitale werkomgeving welke niet  bijdragen aan het succes van de organisatie is vaak een reden om hulp in te roepen.


In deze presentatie verkennen we nieuwe principes als IT-hospitality, het omdenken in IT-dienstverlening, meer snelheid maken in innovatie en veel oog voor de digitale competenties van de organisatie. We geven aanbevelingen welke digitale werkmodellen toegepast kunnen worden en hoe facilitaire afdelingen, ICT-afdelingen en HR-afdelingen de handen ineen moeten slaan om de organisatie te vernieuwen. Ook worden nieuwe werkvormen en werkpatronen verkend, de eisen van gisteren versus de eisen van vandaag en hoe we met onze digitale werkomgeving koers kunnen zetten naar een excellente kwaliteit en beleving.


Deze aanbevelingen kunt u gebruiken om uw route naar een excellente digitale werkomgeving in te zetten die uw organisatiewaarden reflecteert en uw mensen digitaal duurzaam laat groeien. Samen met uw duurzame kantoor kan dit uw eigen nieuwe manier van werken worden.