Commissioningsplan gebouwautomatisering

1 like Reageer als eerste! 20-04-2020
De Dutch Building Commissioning Association (DBCA) zet zich in om bewustwording ten aanzien van de nut en noodzaak van commissioning onder de aandacht te brengen. De DBCA werkgroep Cx-plannen & Cx-processen zet zich actief in om Cx-processen in kaart te brengen en Cx plannen te verzamelen. De werkgroep onderzoekt toepasbare commissioningsprocessen, verzamelt comissioningplannen en stelt deze als vrije download beschikbaar.

Als eerste download is nu het commissioningsplan gebouwautomatisering beschikbaar als download op de webiste van de DBCA. Het commissioningsplan gebouwauomatisering is voortdurend in ontwikkeling en word door de DBCA en op aangeven van de markt bijgewerkt


FHI Gebouw Automatisering is stakeholder van de DBCA en heeft het commissioningsplan gebouwautomatisering beschikbaar gesteld aan de DBCA en de markt. De brancheorganisatie Gebouw Automatisering verenigt leden met een gezamenlijk belang in de stimulering van marktontwikkeling en kennisdeling op het gebied van geïntegreerde automatiseringssystemen in de gebouwde omgeving. De brancheorganisatie Gebouw Automatisering komt op voor de belangen van de bedrijven in de branche, en streeft naar verbinding met brancheorganisaties van afnemers en andere relevante marktpartijen.


https://fhi.nl/dbca/commissioning-de-enabler-om-het-gebouw-optimaal-te-laten-functioneren/