De branche & corona

1 like Reageer als eerste! 30-04-2020
De brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering leeft uiteraard ook in deze coronacrisis mee met haar leden. We bieden ondersteuning en zijn beschikbaar voor algemene vragen omtrent de impact van het coronavirus, branche-gerelateerde vragen, juridische hulp, de geboden ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid en de aanvullende diensten van het lidmaatschap bij FHI.

FHI Coronadossier

Het FHI coronadossier geeft informatie, antwoorden op veel gestelde vragen en (branche-gerelateerd) coronanieuws. Verschillende leden van de brancheorganisatie hebben inmiddels gebruikgemaakt van de ondersteunende diensten horend bij het lidmaatschap van FHI.

Branche Gebouw Automatisering

De afgelopen weken heeft de brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering bijna alle leden gesproken. Het allerbelangrijkste in deze tijd is de persoonlijke gezondheid en de gezondheid van collega’s, familie en vrienden. Naast de gezondheid van naasten is er gesproken over de markt en de verwachtingen voor de toekomst. Met name bedrijven gericht op service en onderhoud ondervinden veel hinder van de coronacrisis, terwijl er zich ook nieuwe kansen en mogelijkheden voordoen.

Verschillende GA-leden werken in vitale sectoren als food, farma en de gezondheidszorg, waarbij continuïteit en het slim omgaan met installaties zeer belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid binnen gebouwen: luchtbehandelingsinstallaties van zorginstellingen worden aangepast naar een 24-uurs-instelling in plaats van nachtverlagingen. Waar nodig wordt recirculatie handmatig uitgeschakeld met als doel de maximaal haalbare buitenlucht te ventileren om zo de periode die bewoners verplicht binnen moeten blijven zo aangenaam mogelijk te maken.

De leden van de branche Gebouw Automatisering zijn over het algemeen positief over de veerkracht van de economie en onze branche in het bijzonder, maar we moeten niet de ogen sluiten voor een bizarre werkelijkheid.

Verwachtingen en sentimenten

De installatiebranche gaat de komende tijd ‘flink gebukt onder de coronacrisis’ en de werkgelegenheid komt ‘onder zware druk’ te staan. Dat sentiment meet Techniek Nederland in haar conjunctuurenquête, die ieder kwartaal wordt uitgevoerd. Techniek Nederland heeft de stemming en sentimenten gemeten onder grote en middelgrote installatiebedrijven en technisch dienstverleners.

Bijna 40% van de grote en middelgrote installatiebedrijven geeft aan te verwachten monteurs te moeten ontslaan. Bovendien denkt meer dan 80% van deze bedrijven in het tweede kwartaal minder technische vakmensen in te lenen. Driekwart van de bedrijven houdt in de maanden april tot en met juni rekening met een aanzienlijke omzetdaling.  Ongeveer de helft van de gevraagde installatiebedrijven en technisch dienstverleners verwacht dat de orderportefeuilles zeker 2,5% kleiner zullen zijn dan een jaar eerder.

De uitslagen van de Bouwmonitor van Cobouw tonen een soortgelijk beeld. Wel is er een verschil waar te nemen tussen W- en E-installatiebedrijven. Daar waar de W-installatiebedrijven hun omzet nog aardig op peil konden houden, hadden de E-installatiebedrijven daar iets meer moeite mee. Terwijl voor 69% van de W-installatiebedrijven de omzet gelijk bleef of zelfs steeg, gold dat bij de E-installatiebedrijven voor maar 52%. Maar liefst 34% van de E-installatiebedrijven zag de omzet dalen, tegen 28% in de W-installatietechniek.

De verwachtingen voor april zijn negatiever: twee op de drie bedrijven in de bouw denkt dat de omzetten in de maand april veel lager zullen liggen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Echter heerst er voor de langere termijn optimisme dat we straks samen sterker uit de crisis zullen komen.

FHI Economische Barometer

Ook FHI meet ieder kwartaal de stemming en sentimenten onder de aangesloten leden. De FHI Barometer geeft informatie over de verwachtingen van de lidbedrijven in de aangesloten branches. De uitslagen van de FHI Barometer over het eerste kwartaal van 2020 zijn online te vinden. In uw ledenaccount onder FHI Digitale Service is de vragenlijst ten aanzien van het tweede kwartaal van 2020 te vinden. Uiteraard kunt u meedoen met de Economische Barometer, om zo nog betere cijfers te krijgen.

Het doel van de FHI Economische Barometer is het creëren van periodieke informatie die fungeert als benchmarktool. De barometer is gebaseerd op de input van meer dan achthonderd lidbedrijven. Met de resultaten kan FHI een goed beeld schetsen van de huidige markt, iets wat naar onze overtuiging leidt tot meer en betere deals. Wij maken een onderverdeling tussen de verschillende branches.

Juist in deze onzekere tijd is het voor organisaties belangrijk om samen te werken, elkaar ondersteunen en de verbinding te zoeken. De brancheorganisatie zet zich in om organisaties met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. In deze lastige tijd gezamenlijk de uitdagingen op zakelijk en persoonlijk vlak aan gaan. De betrokkenheid van het bestuur, bureau en de leden is de kracht van de Nederlandse vereniging voor Gebouw Automatisering.