‘Het gaat om verbinden en vinden’

4 likes Reageer als eerste! 08-12-2020
De Backker treedt in de voetsporen van zijn voorganger Piet van Veelen. Hij was er al bij toen in 2011 het initiatief ontstond om de branchevereniging Gebouw Automatisering een eigen gezicht te geven binnen FHI. In het dagelijks leven is De Backker werkzaam bij Siemens Nederland. De motivatie om de voorzittershamer op te pakken is na een uurtje praten met De Backker wel duidelijk. Hij ziet volop mogelijkheden, waarbij verbinding, samenwerken en informatiedeling met andere organisaties en met leden een centrale rol inneemt.

Mogelijkheden

De leden van de vereniging hebben hun focus overwegend op de  utiliteitsbouw en een enkeling op de woningbouw. De Backker ziet volop mogelijkheden als het bijvoorbeeld gaat over energiebesparing. “De gebruiker van een gebouw heeft vaak al meer in huis dan we hij zich bewust is. Denk aan bemetering van de installatie, aan gekoppelde systemen voor verwarming, verlichting en ventilatie. We doen alleen weinig met al die beschikbare data. De vraag is hoe je moet omgaan met al die slimme data en hoe moet de beschikbare informatie aan elkaar koppelen. We worden steeds meer de prosumer met ons gebouw. Met de pv-panelen op het dak lever je energie, maar je gebruikt ook energie. Slimme systemen maken het mogelijk om je gebouw zo energieneutraal mogelijk te maken. Waarom de geparkeerde elektrische auto’s bij een kantoorgebouw niet gebruiken voor peak-shaving? Het kan allemaal. En bij de woningbouw is het mogelijk om je elektrische auto als batterij-opslag te gebruiken, die energie aan je woning levert op het moment dat dit nodig is. In de toekomst wordt het gebouw  een energieleverancier in plaats van een energiegebruiker.”

Natuurlijk is corona een bedreiging, maar het kan ontwikkelingen ook in een stroomversnelling brengen. De installateur heeft daarbij, volgens De Backker een belangrijke rol, mits hij op tijd aanhaakt. “We gaan steeds meer thuiswerken. Maar een thuiswerkplek in je slaapkamer, dat is een lastige combinatie. Hoe krijg ik daar voldoende frisse lucht en toch de goede temperatuur, maar ook de goede verlichting? En kijk naar de utiliteit. Het kantoor van de toekomst heeft waarschijnlijk minder werkplekken, maar grotere vergaderruimtes. De ventilatiegraad kan worden aangepast aan de hand van de bezetting en luchtkwaliteit. En dan hebben we het nog niet over onderdelen als de aansturing van je gebouw op afstand, uiteraard met de bijkomende cyber-veiligheid die in acht moet worden genomen. Er zijn plenty mogelijkheden. Er is behoorlijk wat werk aan de winkel.”

Verbinding

Het zijn voorbeelden van wat er mogelijk is, maar, los van ‘de handjes’ ziet De Backker dat er nog wat te doen is aan de bewustwording bij woning- en gebouweigenaren, de facilitaire afdelingen en de gebouwgebruikers. Het is een punt waar De Backker graag aan wil werken tijdens zijn voorzitterschap. “Al die groepen zitten weer in verschillende organisaties en hebben hun eigen branche-organisaties. Ieder met hun eigen agenda en speerpunten. Ik zou graag wat dichter naar elkaar toe bewegen, want we hebben een gemeenschappelijk belang: de vergroening en verduurzaming van onze samenleving en tegelijkertijd het prettiger leefbaar en gezonder maken van onze gebouwen.”

Online

Maar zijn het ook ontwikkelingen waar de elektrotechnisch installateur een rol bij kan spelen? Voor met name de kleinere MKB-er is het lastig om alle ontwikkelingen bij te benen. Hij heeft immers z’n handen vol aan zijn dagelijks werk. De Backker ziet wel mogelijkheden: ”Het is aan ons, de kennis- en branche-organisaties, om die kennis bij de betroken partijen, dus ook de installateur, te brengen. Wij moeten mensen actief uitnodigen. Voorheen ging dat via beurzen en seminars. Nu doen we het veel meer online. We hebben daar noodgedwongen door Covid-19 flinke stappen in gezet. Online, workshops zijn een bron aan informatie. Begin september hebben we een  de hybride-thema-bijeenkomst georganiseerd: 25 deelnemers in een zaal en de rest die online verbonden is  en via chat vragen kan stellen. De resultaten zijn positief.” Voor midden novemer hebben we een online congres Bits, Bricks & Behaviour georganiseerd. Een week lang komen tal van onderwerpen en gebouwtypen aan de orde. Het aantal inschrijvingen 3 weken voor de start ligt op bijna 300, dus we bereiken ook met deze informatie weer een behoorlijke doelgroep.  


Maar naast de bovengenoemde mogelijkheden zien we het als een van de speerpunten van de FHI dat informatie gemakkelijk online gevonden moet worden. Denk daarbij aan informatie over technologie: welke past het beste op de situatie in woning- of utiliteitbouw? Maar ook welke bedrijf heeft hier ervaring mee en kan ik mee optrekken? Op deze wijze draag je bij aan de digitalisering van de gebouwen markt als geheel en help je diverse partijen in de bouwkolom met het verstrekken van de juiste informatie op gebied van technologie en mede-spelers in de branche.   


De Backker ziet dus volop mogelijkheden als het gaat om woning- en gebouwautomatisering, maar verbinden van kennis en het op de juiste manier en zichtbaar aanbieden zijn volgens hem de sleutelbegrippen. “Zoals al eerder aangegeven, ik vind dat wij daarbij een belangrijke rol hebben. Eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen zitten vol met vragen. Voor de installateur is het misschien niet altijd even makkelijk om al die mogelijkheden op een rij te zetten. Als branchevereniging Gebouwautomatisering van de FHI moeten wij die installateur helpen om het verhaal op een goede en begrijpelijke manier te vertellen.”