Jos Bruins: "Standaardisatie in slimme gebouwenwereld belangrijker dan ooit"

1 like Reageer als eerste! 27-11-2020
De wereld van slimme gebouwen en woningen doorloopt op dit moment één van de meest ingrijpende transities uit zijn bestaan: traditionele platforms voor gebouwautomatisering erkennen de vele voordelen van het gebruik van op IP (Internet Protocol) gebaseerde netwerken en de flexibiliteit van energiezuinige, stabiele en veilige draadloze verbindingen. Alle partijen zijn bezig met het proces om de platforms hiervoor geschikt te maken. Standaardisatie is in dit proces van ongekend belang, om dit alles zo kosten-effectief, met de grootst mogelijke interoperabiliteit met bestaande systemen en kleinst mogelijke disruptie te laten verlopen.

Transitie naar IP en veilige draadloze netwerken in volle gang

Dit zijn de belangrijkste inzichten die bleken uit een presentatie die de leden van KNX Nederland kregen van Jos Bruins, werkzaam bij Neovate Innovation Partners. Bruins is al decennialang actief op het gebied van standaardisatie, en had een leidende rol in het ontwikkelen of naar de markt begeleiden van standaarden als HDMI, DVD, MPEG, Wi-Fi en Zigbee.

Sturende rol pakken

Bruins vertelde dat bedrijven in de woning- en gebouwautomatisering actief betrokken zouden moeten zijn bij standaardisatie van platforms voor gebouwautomatisering. Het stelt hen in staat een sturende rol te hebben bij het bepalen van de functionaliteiten van dergelijke systemen. Zo zorgen zij dat er een goede aansluiting is bij bestaande oplossingen die zij in de markt hebben staan. Ook genieten zij van het voordeel van grootschalige gestandaardiseerde componenten en houden ze een vinger aan de pols bij de verwachtingen en eisen die in de industrie aan dergelijke oplossingen worden gesteld.

Voordelen van IP en co-existentie

Standaardisatie was al belangrijk, maar wordt volgens Bruins nog belangrijker in de toekomst. “We zien een overgang van klassieke systemen naar op IP-gebaseerde netwerken. Het gebruik van IP-netwerken brengt grote (schaal)voordelen met zich mee. Er is een veel betere integratie met de rest van de netwerkarchitectuur in het gebouw en de daarop aangesloten systemen mogelijk, er kunnen meerdere systemen parallel op dezelfde infrastructuur gebruikt worden, er is een eenvoudiger koppeling naar cloud- en AI-diensten mogelijk, en er kan gebruik worden gemaakt van de enorme wereldwijde kennisinvesteringen op het gebied van veiligheid en encryptie. Systemen die niet op IP zijn gebaseerd, zoals de traditionele Zigbee-standaard en Bluetooth-technologie, zijn in deze context minder toekomstgericht en zullen op termijn aan relevantie verliezen.”

Wereld van co-existentie

Bruins ziet naast de transitie van ‘legacy’ systemen naar IP-systemen, óók een transitie van afgesloten ‘silo’s’ van platforms die hun eigen domein bedienden (bijvoorbeeld alleen HVAC, of alleen verlichting) naar een wereld van co-existentie, waarin platforms naast elkaar bestaan, mogelijk een infrastructuur delen, en daar waar relevant met elkaar kunnen interacteren en integreren. Om de overgang van traditionele gebouwautomatiseringssystemen naar IP te versoepelen, en om partijen om de tafel te krijgen om op dit gebied een eenduidig verhaal te vertellen, was Bruins de initiator van de organisatie IP-BLIS.org (IP Building and LIghting Systems). Een initiatief waarin zich op dit moment de organisaties achter Thread, Zigbee, BACnet, KNX, OCF en DALI hebben verenigd.

Project CHIP en Thread

Een van de interessantste ontwikkelingen op dit moment is het project dat binnen de Zigbee Alliance wordt ontwikkeld onder de codenaam ‘Commercial and Home over IP’ (CHIP). Op initiatief van de drie grote spelers op gebied van AI, voice assistens en huisautomatisering, te weten Google, Apple en Amazon, wordt er gewerkt aan het consolideren van alle huisautomatiseringstechnologie in één nieuwe standaard. Deze standaard wordt volledig gebaseerd op IP, en kan daarom gebruik maken van bestaande netwerktechnologieën als ethernet en Wi-Fi. Daarnaast heeft project CHIP gekozen voor Thread als primaire draadloze netwerkoplossing. Thread is een low-power, zichzelf reparerend mesh-netwerk, gebaseerd op dezelfde 802.15.4-radio als Zigbee, waardoor het voor fabrikanten eenvoudig is om de standaard in hun producten te implementeren.

Apple, Google, Amazon

Twee heel recente en concrete voorbeelden van de op handen zijnde opgang van Thread is de introductie van Apple’s HomePod mini met Thread (https://www.youtube.com/watch?v=14qUc9p4Fcg), en de aankondiging dat ook DALI de Thread-technologie heeft omarmd. Volgens Bruins is het belangrijk om op te merken dat een afstemming tussen de werelden van consumentenelektronica en huisautomatisering én die van grootschalige gebouwautomatisering een groot voordeel kan bieden aan beide industrieën: standaardisatie kan hier snel leiden tot een grote hoeveelheid aan componenten en producten, die door schaalwerking tegen lage kosten kunnen worden geproduceerd.

Robuust en betrouwbaar

Draadloze systemen bieden grote mogelijkheden om niet alleen eenvoudig een nieuw gebouw te kunnen voorzien van het benodigde IP-netwerk, maar zijn ook ideaal om in bestaande situaties relatief eenvoudig de overgang te kunnen maken, zonder dat er nieuwe fysieke bedrading hoeft worden aangelegd. Om de overgang van traditionele, veelal bedrade, systemen naar een draadloze IP-oplossing te kunnen maken, is het in de gebouw- en huisautomatiseringwereld natuurlijk van het grootste belang dat de betrouwbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de verbindingen tussen alle componenten (zoals sensoren, schakelaars, bedieningspanelen en HVAC of verlichtingsinstallaties) absoluut gewaarborgd blijft, en minimaal dezelfde betrouwbaarheid oplevert als bedrade oplossingen.

Daarom is Thread vanaf de grond opgebouwd om niet afhankelijk te zijn van één enkele hub, gebruik te maken van intelligente mesh-networking om qua netwerkbereik grote gebouwen en terreinen te kunnen afdekken, en wordt er voor de beveiliging gebruik gemaakt van dezelfde AES-encryptietechnologie die gangbaar is in de bankenwereld.

Participeren in standaardisatieproces

Bruins concludeert dat al deze ontwikkelingen het belang van standaardisatie nog scherper onderstrepen. Welke rol een bedrijf of organisatie zal spelen in een industrie die grote transities doormaakt, zal voor een groot deel afhangen van het selecteren en implementeren van de relevante standaarden, maar in niet te onderschatte mate vooral ook van zijn bereidheid om actief deel te nemen aan het standaardisatieproces zelf. Vooral door mede richting te geven aan de ontwikkeling van de standaarden waarop onze industrie is gebouwd, kan een organisatie een leidende rol in deze wereld blijven spelen. Dit kan ook in georganiseerd verband op nationaal niveau.

Meer informatie over Neovate Innovation Partners en de dienstverlening op het gebied van standaardisatie is te vinden op de website: www.neovate-ip.com

Door Jorg Kennis - Standards Innovation Expert bij Neovate Innovation Partners, in samenwerking met Rob van Mil.


#1 Reason To Get A HomePod Mini Thread is the best reason to get a HomePod Mini. It's going to change the Smart Home forever. Even if you not into HomeKit, Thread is something that you need...