Nieuwe maatregelen verbetering energie-efficiëntie van gebouwen

1 like Reageer als eerste! 30-03-2020
Op dinsdag 10 maart is de zogenaamde EPBD III (Europese Energy Performance of Buildings Directive) omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving door deze regels op te nemen in het Bouwbesluit. Dit heeft tot doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Wat betekent dit concreet voor bedrijven actief in de gebouwde omgeving?


Deze wetgeving valt concreet uiteen in drie maatregelen. De eerste is dat een nieuwe of bestaande gebouw gebonden installatie aan scherpere eisen moet voldoen inzake energiezuinigheid. Daarbij geldt ook de eis dat er in verblijfsruimtes zelfregulerende apparatuur moet komen die de temperatuur regelt. Denk hierbij aan een kamerthermostaat.


De tweede maatregel gaat over de keuring van verwarmings- en airconditioningssystemen. Deze moeten voortaan al vanaf een nominaal vermogen van 70 kW om de vier of vijf jaar worden gekeurd. Daarbij geldt dat de verwarmingskeuring voortaan van toepassing is op het gehele verwarmingssysteem. Ook moeten zogenaamde utiliteitsgebouwen met verwarmings- of aircosystemen met een vermogen van 290 kW of meer vanaf 1 januari 2026 voorzien zijn van een gebouwautomatiserings- en controle systeem. Ten derde moet er in de gebouwde omgeving bij nieuwbouw laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer worden aangelegd. Dit geldt ook voor ingrijpende renovaties. Hierbij geldt wel dat deze verplichting alleen van toepassing is op woon- en utiliteitsgebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen.


De eerste twee maatregelen hebben direct effect op de bij FHI aangesloten bedrijven in de GA-branche. Wat dit concreet gaat betekenen voor onder andere keuringen en energiezuinigheid, houden we voor u in de gaten. Wilt u hier meer over lezen? Dat kan via de volgende link: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/nieuwe-maatregelen-om-energie-efficientie-van-gebouwen-te-verbeteren?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail