Nieuwe subsidiemogelijkheden voor zorg op afstand: SET COVID-19 2.0

Like dit als eerste! Reageer als eerste! 08-07-2020
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen voor aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg. Dit geeft mogelijkheden voor de aanbieders van technologie die de (extramurale) zorg ondersteunen.

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er nu de SET COVID-19 2.0.

De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, ggz en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) die nu extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan.

Bij de eerdere noodregeling SET Covid-19 kwamen binnen korte tijd ruim 1.700 aanvragen  binnen; daarvan zijn 460 aanvragen toegekend. Het oorspronkelijke budget voor SET bedroeg 28 miljoen euro. Dat bedrag is nu dus in het kader van SET Covid-19 2.0 flink verhoogd.

Per aanvraag is een maximumbedrag van vijftigduizend euro beschikbaar. De subsidie is aan te wenden voor de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Een substantieel gedeelte van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging.

De regeling wordt in de tweede helft van juli geopend. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor zorg op afstand: SET COVID-19 2.0 | RVO.nl | RijksdienstBent u aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg?  Wilt u investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aa

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-subsidiemogelijkheden-voor-zorg-op-afstand-set-covid-19-2