Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2022

1 like Reageer als eerste! 26-05-2020
Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanmiddag bekend in een brief aan de erste en tweede kamer. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over deze nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

In de afgelopen maanden werdt al duidelijk dat het invoeren van de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2021 niet haalbaar is. In het extra jaar moet de ruimtelijke regelgeving worden afgerond en aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook kunnen gebruikers beter vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken. Het wetgevingsproces liep de nodige vertraging op, de coronacrisis gaf daarbij het laatste zetje wat heeft geleid tot het uitstel van één jaar.


De nieuwe inwerkingtredingsdatum moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement; na de zomer volgt de stemming hierover. Het debat over de nieuwe datum van inwerkingtreding wordt over de zomer heen getilt zodat er een debat gevoerd kan worden aan de hand van recente monitorgegevens en de resultaten van een praktijksessie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg  en de Unie van Waterschappen scharen zich in een gezamenlijke verklaring achter de nieuwe datum van 1 januari 2022. Nadrukkelijk wordt daarbij gemeld dat de inwerkingtredingsdatum ‘een belangrijke mijlpaal’ maar niet het eindpunt is.

Doel van de Omgevingswet en het bijbehorende DSO is het bundelen van wetgeving rondom ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water binnen één stelsel. Het is de bedoeling dat de gebruikers van het DSO met ‘een klik op de kaart’ informatie over regelgeving centraal kunnen opvragen en daardoor makkelijker en efficiënter zaken kunnen doen op het gebied van omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

De Omgevingswet bundelt vrijwel alle wetgeving in het ruimtelijk domein en moet de omslachtige besluitvoering versnellen. Invoering van de wet was aanvankelijk voor 2018 voorzien, maar is nu voor de derde keer opgeschoven.

Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.

OmgevingswetMet de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar...

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet