Routekaart voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed is klaar

1 like Reageer als eerste! 29-05-2020
Bron: Binnenlands Bestuur De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. De kaart bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van de CO2-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt. De routekaart is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Veel gemeenten hebben al ambities voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen en nemen energiebesparende maatregelen. Zo zijn er al volop goede voorbeelden van verduurzaamd maatschappelijk vastgoed. Maar om de doelstelling van 95% CO2-reductie te bereiken is een hoger tempo nodig.

Met de Sectorale Routekaart kunnen gemeenten een routekaart voor hun eigen gemeente opstellen. In deze gemeentelijke routekaart werken gemeenten hun opgave en aanpak uit voor de eerste 4 jaar. Dit is niet vrijblijvend. De ervaringen die gemeenten opdoen en de resultaten hiervan vormen de input voor de eerste voortgangsrapportage en herontwikkeling van de Sectorale Routekaart in 2022.

Sectoren werken samen

Binnen het Kennis en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed werken het Expertise Centrum Zorg, Ruimte OK, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), VNG en RVO samen. Door kennis uit te wisselen, goede voorbeelden te delen en innovaties aan te jagen worden de maatschappelijke sectoren gefaciliteerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en DBCA

De brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering is in gesprek met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, op verschillende thema's wordt besproken waar krachten gebundeld kunnen worden. Ook de DBCA (Dutch Building & Commissioning Association) is in deze gesprekken betrokken.

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. De DBCxA heeft de structuur van een platform en is een naar “buiten” gerichte organisatie die de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland bevordert. De brancheorganisatie Gebouw Automatisering is mede-initiatiefnemer van deDBCA en is vertegenwoordigd in het bestuur.