“Smart main contracting middels blokchain”

Like dit als eerste! Reageer als eerste! 21-10-2020
In de financiële sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van smart contracts. Ook in de bouwsector zijn de ogen inmiddels geopend. Alle processtappen worden als het ware geautomatiseerd. Slimme contracten kunnen tot wel 100% ontzorgen in de proceskosten. Een ander groot voordeel is dat er geen onafhankelijke, derde partij nodig is.

De wondere wereld van smart contracting
In de financiële sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van smart contracts. Ook in de bouwsector zijn de ogen inmiddels geopend. Alle processtappen worden als het ware geautomatiseerd.  Slimme contracten kunnen tot wel 100% ontzorgen in de proceskosten. Een ander groot voordeel is dat er geen onafhankelijke, derde partij nodig is.

Smart contracting: wat, waarom en hoe dan?

Een smart contract is een geschreven overeenkomst in codetaal. Een smart contract is dus allesbehalve een papieren contract waar je een handtekening onder zet. Het is een volledig digitaal contract, bestaande uit computercode. In het Smart contract staat alle informatie van het contract opgenomen. Zoalsde organisaties tussen wie het contract geldig is, wanneer het contract uitgevoerd dient te worden, wanneer de afspraken zijn vastgelegd, enzovoort. Smart contracts zijn slimme contracten die een innovatief alternatief bieden voor de alledaagse reguliere contracten die gebruikt worden om zaken te regelen.

Beheer en onderhoud gebouwen

Ook in de gebouwde omgeving kunnen deze digitale overeenkomsten nieuwe kansen bieden. Bijvoorbeeld ‘Beheer en onderhoud aan het gebouw’. Dat betekent dat op basis van informatie uit het gebouwbeheersysteem, sensoren en andere databronnen opdrachten voor onderhoud, keuringen en inspecties volledig geautomatiseerd kunnen versturen naar aangesloten servicepartijen. Opdrachtverstrekkingen, communicatie, monitoring en betalingen kunnen plaatsvinden op basis van regels en voorwaarden, vastgelegd in het smart contract. Hierdoor kun je realtime in control blijven als het gaat om de technische performance van een gebouw. Bijvoorbeeld door de beheerskosten te verlagen én de huurderstevredenheid te verhogen. Processen waar normaliter veel tijd in gaat zitten, zoals werkbonnen aanmaken en het heen en weer mailen over de status worden geautomatiseerd. De regels en voorwaarden, die bij een traditioneel contract in een document staan opgeschreven en in een (digitale) map zijn opgeborgen, staan nu geprogrammeerd in het smart contract.

Geen tussenpartij
Het contract wordt automatisch uitgevoerd zonder dat er een tussenpartij voor nodig is en is automatisch van kracht zodra aan de afgesproken voorwaarden is voldaan. Het bijzondere van smart contracts is dat de regels en voorwaarden die een dergelijk contract wettigen, zijn geprogrammeerd in het contract zelf. De coderingen van smart contracts zorgen ervoor dat deze slimme contracten zichzelf kunnen handhaven. Deze afspraken zijn door de verschillende partijen in te zien, maar kunnen ze niet zomaar aanpassen.

Blockchain: eerlijkheid duurt het langst
Contracten werken met behulp van blockchain, een systeem dat men gebruikt om gegevens vast te leggen. Van alles wat er op de blockchain gebeurt, is een backup. Er is dus geen gevaar dat dat gegevens kwijt raken. Een blockchain is volledig gedecentraliseerd. Alles wat er op de ‘chain’ gebeurt, wordt geverifieerd door meerdere computers (nodes) binnen het netwerk. Dit proces zorgt ervoor dat manipulatie of fraude vrijwel onmogelijk is.

Conferentie Bits, Bricks & behaviour
Tijdens de conferentie Bits, Bricks & Behaviour laten Jeroen Perquin en Wilfred van der Plas in een interactieve presentatie en workshop de meerwaarde van smart contract en blockchain zien. In deze workshop worden deze begrippen uitéén gezet en wordt de toepassing gemaakt naar de gebouwde omgeving. Het nieuwe hoofdkantoor van DWA in Gouda is door 2bSmart gekoppeld aan een smart contract op de blockchain en middels dit proof of concept op binnenklimaatmanagement wordt de deelnemer praktisch meegenomen in een van die toepassingen in de gebouwde omgeving. De deelnemer heeft na deze workshop de praktische kennis van smart contract en overzicht van kansen in de gebouwde omgeving.

Aanmelden voor een gratis bezoek aan de conferentie Bits, Bricks & Behaviour door te klikken op deze link.