Uw bedrijf profileren tijdens Bits, Bricks & Behaviour 2020?

2 likes Reageer als eerste! 18-08-2020
9 t/m 13 november organiseert de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering de interactieve online conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Tijdens de "week van de gebouwautomatisering" wordt in specifieke markt en branche gerichte programmaonderdelen interactie gecreëerd tussen de deelnemende bedrijven, gebouweigenaren, huurders van utiliteitsgebouwen en woningen, investeerders, woningbouwverenigingen, zorg managers, projectontwikkelaars, facilitair managers, eindgebruikers van gebouwautomatiseringsproducten en -diensten.

De doelgroep van de conferentie is over het algemeen niet geïnteresseerd in de techniek maar in de voordelen en mogelijkheden van een technologisch gebouw. Per gebruiker is dit verschillend waardoor de oplossing gericht moet zijn op de specifieke doelgroep. In specifieke markt en branche gerichte programmaonderdelen waar interactie wordt gecreëerd ontstaan inhoudelijke discussies over hedendaagse uitdagingen. Deze discussies creëren unieke leads en inzicht in de doelgroep en meerwaarde voor de deelnemende bedrijven. De lijst met bezoekers is na afloop van het event beschikbaar voor dedeelnemende bedrijven en is gekoppeld aan de probleemstellingen, uitdagingen en data vanuit de paneldiscussies, interviews en interactieve lezingen.

Ook voor uw organisatie is het mogelijk om deel te nemen en zichtbaar te zijn tussen andere toonaangevende bedijven op het vlak van woning- en gebouwautomatisering. Deelname aan de conferentie is al mogelijk vanaf €. 750,00 mits uw inschrijving voor 1september is ingestuurd.

Deelname aan een collectief branche gericht evenement
Actuele branche gerelateerde thema’s vanuit maatschappelijk oogpunt
Mogelijkheid tot voordragen van een spreker en/of thema voor een niet-commerciële lezing
Technisch gefaciliteerd en ondersteund door FHI
(Extra) exposure voor, tijdens en na de conferentie Bits, Bricks & Behaviour
Exposure bij de bezoekers- en het werven van participanten bij leden en niet-leden
Media aandacht in verschillende uitingen en bij de mediapartners van de conferentie
Mediakit met banners en beeldmateriaal
Vermelding in gesegmenteerde uitnodigingen
Social Media uitingen
Logovermelding voor en tussen de programma onderdelen
De mogelijkheid om het eigen netwerk uit te nodigen om deel te nemen aan de online conferentie middels unieke aanmeldcode
Eigen pagina op de conferentie website, mogelijkheid tot het plaatsen van nieuwsberichten en link naar eigen website
Stimuleren van kruisbestuiving tussen aanbieders, afnemers en eindgebruikers
In verbinding komen met brancheorganisaties van afnemers en andere relevante marktpartijen
Bezoekersdatabase achteraf beschikbaar
D.m.v. interactie, live data en inhoudelijke discussies c.q. probleemstellingen wordt meerwaarde gecreëerd
Inzicht in bezoekers met trends en data.

De conferentie Bits, Bricks & Behaviour geeft de bezoeker inzicht in- en antwoorden op specifieke vragen bij hedendaagse uitdagingen omtrent digitalisering, duurzaamheid, cyber security, circulariteit en de energietransitie. In het programma komen thema’s als machine learning, artificiële intelligentie, BIM, welzijn, 5G in de gebouwde omgeving, digital twins, blokchain, data en data-analyse aan de orde. Tevens worden gerealiseerde business cases zoals technologie en zorg in paneldiscussies besproken.

Informatie of deelnemen kan door het sturen van een email aan Martin Hof, Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering of kijk op de conferentiewebsite Bits, Bricks & Behaviour "week van de gebouwautomatisering".

Bellen kan ook 06 53 13 77 81 of 033 465 75 07