Ventilatie op scholen

3 likes Reageer als eerste! 14-09-2020
Minister Arie Slob (onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld in verband met de verspreiding van het coronavirus. Doekle Terpstra (Techniek Nederland) is voorzitter van het LCVS. Daarnaast zijn ook de PO-Raad, VO-raad, GGD-GHOR en VNG deel van het coördinatieteam.


Bron: Rijksoverheid.nl


Het RIVM benadrukt op dit moment dat het onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus, dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen.

Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen. Het advies aan scholen is -voor zover dat nog niet gedaan is -hun ventilatie te controleren op de daarvoor geldende eisen. Het LCVS heeft 3 september de aankondiging van de uitvraag naar de ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs naar schoolbesturen verstuurd. Schoolbesturen worden via de PO-Raad en VO-raad hiervoor benaderd. Om te voorkomen dat scholen van verschillende kanten bevraagd worden over de ventilatie, ziet het LCVS geen actieve rol vanuit gemeenten bij deze uitvraag.

Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Er wordt ook een alternatieve manier aangereikt om in beeld te brengen of schoolgebouwen hieraan voldoen. Voor schoolbesturen is daarom een gespreksleidraad/vragenlijst te downloaden op www.weeropschool.nl.

Zie ook:

inrichting-landelijk-coordinatieteam-ventilatie-op-scholen

Beantwoording vragen met betrekking tot ventilatie op verzoek van het ministerie van VWS

aankondigingsbrief lcvs Doekle Terpstra

bijlage bij aankondigingsbrief lcvs Doekle Terpstra