Home Inloggen Evenementen Forum Documentatie
Aanmelden / Inloggen
author
Martin Hof
Senior Projectmanager
Nieuws
Door ketensamenwerking naar het gebouw van de toekomst

Bron: Siemens/Dimensions We denken, mede door Covid-19, steeds innovatiever na over gebouwen en wijze waarop ze ons kunnen helpen productief en comfortabel te werken, maar ook veilig en verantwoord sociale contacten te onderhouden. Het versterken van de ketensamenwerking in de zich snel digitaliserende bouwsector kan deze ontwikkeling versnellen.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 09-03-2021
Nieuws
Nieuws
FHI Technologie podcast

De brancheorganisatie Gebouw Automatisering verenigt leden met een gezamenlijk belang in de stimulering van marktontwikkeling en kennisdeling op het gebied van geïntegreerde automatiseringssystemen in de gebouwde omgeving. De brancheorganisatie Gebouw Automatisering komt op voor de belangen van de bedrijven in de branche, en streeft naar verbinding met brancheorganisaties van afnemers en andere relevante marktpartijen. Tevens informeert de brancheorganisatie de leden over de laatste ontwikkelingen en bied ondersteuning in onder andere bedrijfsvoering, juridische procedures en personeelszaken.

LEES MEER
2 likes Reageer als eerste! 15-02-2021
Evenement
Nieuws
Hoe slim een gebouw wordt in de toekomst bepalen wij

In de loop der jaren zijn gebouwen steeds slimmer geworden. Al ruim 10 jaar geleden zorgden sensoren in kantoorgebouwen ervoor dat bijvoorbeeld het licht aan ging. Maar de ontwikkelingen gaan door en het slimme gebouw van de toekomst integreert data om zo een autonoom gebouw te worden, dat zichzelf kan aanpassen aan de behoefte van de gebruiker.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 01-02-2021
Nieuws
Nieuws
‘Het gaat om verbinden en vinden’

De Backker treedt in de voetsporen van zijn voorganger Piet van Veelen. Hij was er al bij toen in 2011 het initiatief ontstond om de branchevereniging Gebouw Automatisering een eigen gezicht te geven binnen FHI. In het dagelijks leven is De Backker werkzaam bij Siemens Nederland. De motivatie om de voorzittershamer op te pakken is na een uurtje praten met De Backker wel duidelijk. Hij ziet volop mogelijkheden, waarbij verbinding, samenwerken en informatiedeling met andere organisaties en met leden een centrale rol inneemt.

LEES MEER
4 likes Reageer als eerste! 08-12-2020
Nieuws
Smart Building en facilitering met indoor wireless

Sensoren worden steeds meer toegepast in moderne gebouwen, dit kunnen bedrade en draadloze sensoren zijn. Sensoren die het klimaat en de gebruikersbeleving kunnen meten, sturen en beheersen. Gebouwbeheerders en ontwikkelaars zijn steeds meer bezig met IoT en smart building. Zeker met de komst van 5G biedt draadloos uitgelezen kansen om gebouwen ‘smart’ te maken.

LEES MEER
2 likes Reageer als eerste! 03-11-2020
Nieuws
Sensoring en bezetting, welke consequenties voor de zorg?

Tijdens de eerste dag van de conferentie Bits, Bricks & behaviour staan zorggebouwen centraal, Op maandag 9 november presenteren dr.ir.drs. Johan van der Zwart, Merlijn Smits, MSc, en Prof. dr. Harry van Goor, een drietal use cases over teogepaste technologiën in de zorg. Aansluitend gaan de drie zorgprofessionals met elkaar in dialoog over de consequenties en meerwaarde voor de zorg en de patient.

LEES MEER
Like dit als eerste! Reageer als eerste! 21-10-2020
Nieuws
“Smart main contracting middels blokchain”

In de financiële sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van smart contracts. Ook in de bouwsector zijn de ogen inmiddels geopend. Alle processtappen worden als het ware geautomatiseerd. Slimme contracten kunnen tot wel 100% ontzorgen in de proceskosten. Een ander groot voordeel is dat er geen onafhankelijke, derde partij nodig is.

LEES MEER
Like dit als eerste! Reageer als eerste! 21-10-2020
Nieuws
Nieuwe fase digitaliseringsaanpak bouwsector

Met meer dan twintig praktische ‘versnellingsprojecten’ en een concrete aanpak voor de realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de DigiDealGO. Die staat voor de gezamenlijke digitaliseringsambities van de bouwsector. In oktober start een nieuwe fase van deze digitaliseringsaanpak: DigiDealGO wordt digiGO. In de komende periode draait het om de realisatie van het DSGO en de doorontwikkeling en adoptie van versnellingsprojecten. Alle organisaties in de bouwsector worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de digiGO.

LEES MEER
Like dit als eerste! Reageer als eerste! 21-10-2020
Nieuws
Safe return to work

Te midden van de tweede coronagolf werken leden van de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering aan slimme "terug-naar-kantoor" oplossingen. Het werken vanuit kantoor brengt de nodige gezondheidsrisico's met zich mee. Om deze reden werken wereldwijd veel werknemers vanuit huis. Door het inzetten van slimme technologieën, sensoring en data-analyse kan de terugkeer naar de 'oude' werkplekken versoepeld worden.

LEES MEER
Like dit als eerste! Reageer als eerste! 21-10-2020
Nieuws
Een snellere impact van digitale transitie in gebouwen en steden

Digitalisering is een veelvuldig terugkerend thema in het programma van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Zeker in deze tijd waar reeds bestaande technieken en oplossingen van extra waarde zijn. Deze technieken bieden meerwaarde bij hedendaagse uitdagingen zoals het houden van anderhalve meter afstand in gebouwen, een goede luchtverversing, en de bezetting en benutting van een gebouw.

LEES MEER
Like dit als eerste! Reageer als eerste! 21-10-2020
Nieuws
Data als brandstof voor een Smart Building

Om succesvol gebruik te kunnen maken van innovatieve technologieën en data als brandstof voor een Smart Building in te zetten, is een nieuwe manier van denken vereist. Veel organisaties zitten vast in applicatie geconcentreerd werken en denken. Ze stapelen systeem op systeem en bouwen zo aan een complexe infrastructuur om o.a. gebouwen, maar ook de ICT-infrastructuur, te beheren. Deze opstapeling uit zich in een afnemende flexibiliteit en toenemende kostenstructuur. De werkelijke waarde zit hem alleen niet in de systemen en applicaties (lees: applicatie geconcentreerd denken), maar in de data!

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 21-10-2020
Nieuws
Utilizing data @ Schiphol

De conferentie Bits, Bricks & Behaviour geeft de bezoeker inzicht in- en antwoorden op specifieke vragen bij hedendaagse uitdagingen omtrent digitalisering, duurzaamheid, cyber security, circulariteit en de energietransitie. In het programma komen thema’s als machine learning, artificiële intelligentie, BIM, welzijn, 5G in de gebouwde omgeving, digital twins, blokchain, data en data-analyse aan de orde. Tevens worden gerealiseerde business cases zoals technologie en zorg in paneldiscussies besproken.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 06-10-2020
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Uw bedrijf profileren tijdens Bits, Bricks & Behaviour 2020?

9 t/m 13 november organiseert de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering de interactieve online conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Tijdens de "week van de gebouwautomatisering" wordt in specifieke markt en branche gerichte programmaonderdelen interactie gecreëerd tussen de deelnemende bedrijven, gebouweigenaren, huurders van utiliteitsgebouwen en woningen, investeerders, woningbouwverenigingen, zorg managers, projectontwikkelaars, facilitair managers, eindgebruikers van gebouwautomatiseringsproducten en -diensten.

LEES MEER
2 likes Reageer als eerste! 18-08-2020
Nieuws
Nieuws
Interactieve online conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020

Door de coronacrisis en de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot social distancing heeft het bestuur van de brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering besloten om de conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020 digitaal plaats te laten vinden. Daarbij is besloten om in 2020 af te stappen van het ‘event moment’, er is gekozen voor een online week van de Gebouw Automatisering.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 21-07-2020
Evenement
Nieuws
Nieuws
Nieuwe subsidiemogelijkheden voor zorg op afstand: SET COVID-19 2.0

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen voor aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg. Dit geeft mogelijkheden voor de aanbieders van technologie die de (extramurale) zorg ondersteunen.

LEES MEER
Like dit als eerste! Reageer als eerste! 08-07-2020
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Routekaart voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed is klaar

Bron: Binnenlands Bestuur De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. De kaart bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van de CO2-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt. De routekaart is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 29-05-2020
Nieuws
Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2022

Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanmiddag bekend in een brief aan de erste en tweede kamer. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over deze nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 26-05-2020
Nieuws
De branche & corona

De brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering leeft uiteraard ook in deze coronacrisis mee met haar leden. We bieden ondersteuning en zijn beschikbaar voor algemene vragen omtrent de impact van het coronavirus, branche-gerelateerde vragen, juridische hulp, de geboden ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid en de aanvullende diensten van het lidmaatschap bij FHI.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 30-04-2020
Nieuws
Commissioningsplan gebouwautomatisering

De Dutch Building Commissioning Association (DBCA) zet zich in om bewustwording ten aanzien van de nut en noodzaak van commissioning onder de aandacht te brengen. De DBCA werkgroep Cx-plannen & Cx-processen zet zich actief in om Cx-processen in kaart te brengen en Cx plannen te verzamelen. De werkgroep onderzoekt toepasbare commissioningsprocessen, verzamelt comissioningplannen en stelt deze als vrije download beschikbaar.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 20-04-2020
Blog
Nieuws
Conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020

De ééndaagse conferentie Bits, Bricks & Behaviour geeft u als bezoeker inzicht in en antwoorden op al uw vragen bij de hedendaagse uitdagingen op het vlak van gebouwautomatisering en gebouwbeheersystemen. Uitdagingen bij thema’s als digitalisering, energietransitie, cyber security, robotisering en artificiële intelligentie worden besproken tijdens diverse lezingen. De sprekers zullen de aanwezigen meenemen in oplossingen en mogelijkheden.

LEES MEER
3 likes Reageer als eerste! 08-04-2020
Nieuws
Nieuwe maatregelen verbetering energie-efficiëntie van gebouwen

Op dinsdag 10 maart is de zogenaamde EPBD III (Europese Energy Performance of Buildings Directive) omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving door deze regels op te nemen in het Bouwbesluit. Dit heeft tot doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Wat betekent dit concreet voor bedrijven actief in de gebouwde omgeving?

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 30-03-2020
Nieuws
Evenement
Nieuws
Cursus Systeemarchitect Gebouw Automatisering en-Beheer start 7 februari 2020!

Gebouw automatisering moet uitgroeien tot volwaardige discipline, de rol van de Systeemarchitect Gebouw Automatisering en-Beheer is van groot belang. TVVL en FHI Gebouw Automatisering hebben daarom enkele jaren geleden het initiatief genomen om een opleiding systeemarchitect te ontwikkelen. De volgende groep cursisten gaat in februari van start. Je kunt hier nog aan mee doen, meld je aan of vraag om informatie: https://lnkd.in/gurdY-4 https://lnkd.in/gkRAgzT

LEES MEER
4 likes Reageer als eerste! 20-12-2019
Nieuws
Evenement
Slimme integratie van IoT, beacons en energieopslag van wetenschap tot eindgebruiker in de Johan Cruijff ArenA

Eindgebruikers-bijeenkomst Johan Cruijff ArenA 20 november 2019 De brancheorganisatie gebouwautomatisering organiseert eindgebruikerbijeenkomsten met als doel het samenbrengen van leden en eindgebruikers en het creëren van toegevoegde waarde. De eindgebruikerbijeenkomsten bieden een kennisplatform voor leden en eindgebruikers, binnen het waardeketen van gebouw automatisering. Tevens is er gelegenheid om te netwerken.Wie gaan er:   author
1 like Reageer als eerste! 25-10-2019
Nieuws
Bits, Bricks & Behaviour, presentatie track Behaviour: De reis naar een moderne digitale werkomgeving die past bij het werk van vandaag

Ieder jaar organiseert de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aan te kaarten en om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen. Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies en facility managers worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland. Het technisch verbeteren van gebouwen is een uitermate actuele kans voor gebouweigenaren, facility managers en gebruikers. De conferentie Bits, Bricks & Behaviour kan bogen op een jaarlijks stijgende interesse en toenemend bezoekersaantal. De conferentie vindt tegelijk plaats met het evenement Smart Homes & Intelligent Buildings. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 23-10-2019
Nieuws
Nieuws
Bits, Bricks & Behaviour presentatie: Behaviour designing facilities for health en well-being

De gebouwde omgeving kan een positieve invloed hebben op het herstel van mensen. Klachten als angst, stress, pijn en depressie kunnen worden gereduceerd. Dit in tegenstelling tot het sickbuildingsyndroom waarin gebruikers bijvoorbeeld klagen over hoofdpijn, vermoeidheid en irritatie (ogen, neus, keel). De gebouwde omgeving kan de gezondheid en het welzijn van mensen bevorderen, maar het kan ook een negatieve invloed hebben.

LEES MEER
1 like Reageer als eerste! 09-10-2019
Nieuws
Nieuws
Bits, Bricks & Behaviour presentatie: Cursus Systeemarchitect en -Beheer

Ieder jaar organiseert de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aan te kaarten en om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen. De conferentie vindt tegelijk plaats met het evenement Smart Homes & Intelligent Buildings. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

LEES MEER
2 likes Reageer als eerste! 02-10-2019
Nieuws
‘Waterstof, de sleutel tot energietransitie’

Nu de regering concrete klimaatplannen en –doelen heeft opgesteld, is de energietransitie in Nederland in een hogere versnelling gezet. Waterstof speelt bij de omslag naar een duurzame energievoorziening een vooraanstaande rol, ook in de gebouwde omgeving, zegt Ad van Wijk, duurzame energieondernemer en deeltijd Professor Future Energy Systems aan de TU Delft.

LEES MEER
2 likes Reageer als eerste! 30-09-2019
Evenement
Eindgebruikersbijeenkomst informatieplicht energiebesparing

De brancheorganisatie gebouwautomatisering organiseert eindgebruikerskomsten met als doel het samenbrengen van leden en eindgebruikers en het creëren van toegevoegde waarde. De clusterbijeenkomsten bieden een kennisplatform voor leden en eindgebruikers, binnen de waardeketen van gebouw automatisering. Tevens is er gelegenheid om te netwerken.

1 like Reageer als eerste! 11-09-2019
Nieuws
Over Martin
Aanbevelingen
Er zijn nog geen aanbevelingen voor Martin geschreven.

Forumberichten
  • Ledstrip als lopend vuurtje

    Hallo Jelle, ik sluit me bij Freddy aan. In het verleden dit al eens toegepast op basis van DMX...

arrow